5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ A DALŠÍ INFORMACE

Bratři a sestry, ještě tuto neděli platí omezený počet účastníků bohoslužeb. Povoleno je pouze 15 věřících. 

Informace o bohoslužbách a průběhu mší sv. v naší farnosti v týdnu od 11. května naleznete v odkazu BOHOSLUŽBY.

Také tuto 5. neděli velikonoční můžete prožít mši sv. v rodině nebo prostřednictvím TV NOE nebo webové stránky msesvonline.

MODLITBA V RODINĚ NA 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Doporučuji k zhlédnutí slovo otce Vojtěcha Kodeta k 5. neděli velikonoční:

O svatých měsíce května se můžete dozvědět v odkazu SVATÍ MĚSÍCE.

A také si přečíst zajímavé příběhy v odkazu K ZAMYŠLENÍ.

Kéž nám všem Bůh žehná!