KŘÍŽOVÁ CESTA

V sobotu 13. 4. 2019 po večerní mši svaté se konala již tradiční křížová cesta na Vinnou horu, kterou zorganizovalo Junior spolčo.  Asi 40 účastníků putovalo za zpěvu písní zastaveními křížové cesty se svými úmysly. Po skončení bylo připraveno malé občerstvení, včetně čaje na zahřátí. Děkujeme všem zúčastněným.

Adéla Klementová