KŘÍŽOVÁ CESTA V HRADCI NAD MORAVICÍ

Bratři a sestry, každoročně se v Hradci nad Moravicí koná křížová cesta na Slezskou Kalvárii. Toto symbolické putování má připomenout cestu Ježíše Krista na Velký pátek, který nesl svůj kříž a obětoval se tak za všechny hříšníky. I z naší farnosti se této pěší a cyklo pouti z Hlučína do Hradce zúčastnili mnozí věřící. Jsem velmi rád, že tradice křížové cesty zůstala zachována a věřím, že bude pokračovat i v dalších generacích. 

Fotografie si můžete prohlédnout v článku „Věřící se v Hradci nad Moravicí vydali po stopách Krista“

o. Petr

o. Petr
Zdroj: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/verici-se-vydali-po-stopach-krista-20190420.html