Katecheze pro dospělé

„Největším nepřítelem katolíků je jejich vlastní nevědomost ve víře.“ (sv. Jan Pavel II.)

Milí přátelé, víra nekončí s nějakou dosaženou věkovou hranicí našeho života, ale má růst s naším životem. Nabízená katecheze je možnost pro prohloubení živého vztahu s Bohem, k obdivování velikosti Boží lásky.

Duchovní vzdělávání patří také do prvního požadavku lásky, který nám přikázal Ježíš: „Miluj svého Boha, z celého svého srdce, z celé své mysli, a z celé své síly.“

Zveme vás tedy tímto, abychom společně poznávali Pána a jeho lásku k nám na společných setkáváních. Bude zde prostor jak k diskuzi, tak pro vaše dotazy.

Další setkání proběhne ve středu 4. ledna 2020 v 19:00 ve farním sále.