HARMONOGRAM FARNÍCH AKCÍ

HARMONOGRAM FARNÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 – 2023

30. 9. 2022 cca 17:45 hod. 1. schůzka rodičů dětí jdoucích k 1. svatému přijímání
8. 10. 2022   Diecézní setkání ministrantů
9. 10. 2022   Setkání schol
23. 10. 2022   Misijní den
? ? Drakiáda
2. 11. 2022   Svátek všech věrných zemřelých – mimořádné mše svaté
18. – 20.11.   Biscup
27. 11. 2022 10:00 hod. Uvedení dětí do přípravy na 1. sv. přijímání
27. 11. 2022 po každé mši sv. Představení adventní aktivity pro děti
4. 12. 2022 po mši sv. v 10:00 hod. Svatý Mikuláš
26. 12. 2022 po mši sv. v 10:00 hod. Vánoční hra
6.- 8. 1. 2023   Tříkrálová sbírka
únor? ? Maškarní ples pro děti
leden, únor, březen? ? Biřmování
Postní doba neděle 14:30 Křížové cesty
17. 3. 2023 cca 17:45 hod. 1. svatá zpověď dětí jdoucích k 1. svatému přijímání
19. 3. 2023   Misijní koláč
1. 4. 2023 18:00 hod. Křížová cesta na Vinnou horu
2. 4. 2023 po mši sv. v 10:00 hod. Pašijové hry
13. 5. 2023   Den pro rodinu – u Hájovských
20. 5. 2023 8:30 hod. Schůzka rodičů s p. farářem; katecheze dětí;
27. 5. 2023   Farní pouť
28. 5. 2023 15:00 hod. Farní vaječina
2. 6. 2023 cca 17:45 hod. Nácvik dětí na 1. svaté přijímání
2. 6. 2023 19:00 hod. Noc kostelů a muzeí
3. 6. 2023 8:30 hod. Nácvik dětí na 1. svaté přijímání, 2. svatá zpověď
4. 6. 2023 10:00 hod. 1. svaté přijímání
? polovina července Minichaloupka
? červenec Chaloupka
?   Harta
28. 7. 2023 15:00 hod. Rozloučení s prázdninami
  každou
1. sobotu
Ministrantská schůzka