DUŠIČKY

Bratři a sestry, první dva listopadové dny nás zvou na hřbitovy, kde odpočívají naši bližní a přátelé. Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše.

V těchto dnech mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky – tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků. K obvyklým podmínkám – svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova – však pro toto období přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.

K zamyšlení odkaz DUŠIČKY