DALŠÍ FÁZE ROZVOLŇOVÁNÍ

Od 25. května se navyšuje počet osob na bohoslužbách až na 300 lidí. 

Závazná jsou tato pravidla:

  • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob).
  • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce.
  • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
  • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.