BOHOSLUŽBY

Mše svatá je nejdůležitější společnou modlitbou lidí, kteří společně kráčejí za Bohem v Ježíšově jménu. Církev při mši naslouchá Božímu slovu a nechává se jím vést. Církev při mši prosí za Boží požehnání pro všechny lidi a ústy kněze vzdává díky za chléb a za víno a prosí, aby moc Ducha svatého proměnila chléb a víno v Tělo a Krev Ježíše Krista. 

Při každé mši se tak obnovuje a znovu uskutečňuje oběť, kterou Ježíš přinesl na kříži, aby všechny lidi přivedl k Bohu. A věřící, kteří přijímají Tělo a Krev svého Pána, jsou sami proměněni a stávají se jedním tělem, bratry a sestrami, stávají se světlem světa.

Úmysly mší svatých v aktuálním týdnu od 11.8. do 18.8. 2019 k nahlédnutí ZDE.

Ohlášky v aktuálním týdnu od 11.8. do 18.8.2019 k nahlédnutí ZDE.