ADVENT PRO DĚTI

Chvála Kristu, milé děti, farníci,   letošní adventní dobu nemůžeme prožívat […]

SVĚCENÍ AUTOMOBILŮ.

Svatého Kryštofa, oblíbeného světce mezi motoristy a poutníky, připomíná církevní […]

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

Milí farníci, bratři a sestry, prožíváme Velikonoce bez možnosti účastnit […]

PODĚKOVÁNÍ !!!

Drazí bratři a sestry, dnes na Zelený čtvrtek Kristus ustanovil […]