ADOPCE NA DÁLKU

Bratři a sestry, těsně po Vánocích přišel dopis z indického města Mysuri. Je to první dopis od Arjuna pro naši farnost. Dopis byl napsán v angličtině a jeho překlad v českém jazyce si můžete přečíst v našem odkazu ADOPCE NA DÁLKU. Rád bych poděkoval všem, kterým není lhostejný osud dětí z chudých a a rozvojových zemí. Děkuji všem za podporu Arjuna v jeho studiu, za jakýkoli příspěvek a modlitbu. Pán Bůh zaplať.