VÁNOČNÍ HRA

Přijměte pozvání hlučínské scholy a scholičky na Vánoční hru s […]

POZVÁNÍ

Domov pod Vinnou horou zve v pátek 7. prosince ve […]

MISIJNÍ KLUBKO

Děti z naší farnosti podpořily Papežské misijní dílo a zapojily […]

PROŽIJME ADVENT

Bratři a sestry, slavností Krista Krále jsme ukončili církevní rok. […]

POZVÁNÍ

Bratři a sestry, přijměte pozvání na Adventní pouť k Panně […]

DEN BIBLE

Bratři a sestry, 18. listopadu proběhne ve všech farnostech českých […]